Odebírat RSS

null Na péči o krajinu Českého ráje putovalo vloni bezmála 4,5 milionu korun

AOPK ČR, ústředí

Na péči o krajinu Českého ráje putovalo vloni bezmála 4,5 milionu korun

22. 2. 2023

Z Programu péče o krajinu bylo v loňském roce v chráněné krajinné oblasti Český ráj financováno především obhospodařování cenných luk, výsadba dřevin, ošetření památných stromů či budování tůní. Zajímavostí byl přesun dvou mravenišť ze zahrad do lesa nebo osetí pole speciální směsí, aby se na nich dařilo vzácné čejce chocholaté.

Zajímavostí byl přesun dvou mravenišť ze zahrad do lesa nebo osetí pole speciální směsí, aby se na nich dařilo vzácné čejce chocholaté.  

„Pro Český ráj jsou typické pestré louky. Staráme se o jejich pravidelné kosení, na některých se pasou ovce či kozy. Bez naší péče by z luk zmizely orchideje, hořce, i další vzácné druhy rostlin a živočichů. Vloni bylo z naší iniciativy posekáno a uklizeno cca 35,5 hektaru luk.  Sekáči se činili třeba v Podtroseckých údolích, v Podloučkách, na Fialníku, ale i na mokřadních loukách V Dubech, či na Vústře. Páslo se na 8 hektarech travních porostů - na Troskách, Vyskři, Mužském a také na prudkých stráních Fialníku,“ popisuje Jiří Klápště z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Podzim přál výsadbám dřevin do krajiny. U obce Osek se vysadilo 110 stromů podél obnovené polní cesty k Buškovskému rybníku, na Pohoři se doplnila  jabloňová alej a okolní pozemky třiceti stromy. 

Ukázalo se, že mnohé památné stromy potřebují ošetření. Byla stabilizována dubová alej u kempu v Sedmihorkách, lipová alej z Karlovic do Sedmihorek, jírovce na návsi v obci Mužský a lípy v obci Vesec u Sobotky. Odborného arboristického ošetření se dočkala i lipová alej podél křížové cesty na vrchu Hůra u obce Vyskeř. 

„U Libošovic byly vyhloubeny čtyři tůně, které pomáhají zadržování vody v krajině. A nezapomínáme ani na návštěvníky – opravili jsme část cesty na modré turistické značce cestu na Vyskeř. Přístup ke kapličce nyní usnadní 70 stabilizovaných dřevěných schodů. Letos budeme v péči o zdejší přírodu samozřejmě pokračovat,“ uzavírá Jiří Klápště. 
 

foto archiv AOPK ČR

Tůně s pracovníky Agentury.

tuně

Výsadba stromů v Českém ráji.

vysadby