null Jak zabránit kolizím ptáků s prosklenými plochami?

AOPK ČR, ústředí

Jak zabránit kolizím ptáků s prosklenými plochami?

27. 6. 2022

Vodítkem by mohl být standard - Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály, jehož pracovní verzi je nyní možné připomínkovat.

Své komentáře můžete zasílat až do 29. 7. 2022.

Standard byl zpracován Českou společností ornitologickou ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a obsahuje doporučené technické postupy a další opatření při zabezpečování rizikových výplní stavebních konstrukcí na realizovaných a projektovaných stavbách proti kolizím ptáků.

Kolize ptáků se skly a dalšími materiály s podobnými vlastnostmi jsou totiž jednou z nejčastějších antropogenních příčin úhynů a poranění ptáků. Podle odhadů se v ČR roční mortalita ptáků pohybuje v řádu vyšších stovek tisíců jedinců.

Připomínky můžete zasílat na emailovou adresu: martin.strnad@nature.cz.

Standard ke stažení 

Foto: Jan Mayer

Dělník, který aplikuje polepy na protihlukovou skleněnou stěnu na dálnici.
Dělník, který aplikuje polepy na protihlukovou skleněnou stěnu na dálnici.
Aplikace polepů na protihlukovou skleněnou stěnu na dálnici.