Odebírat RSS

null Česká republika pomáhá chránit přírodu v Arménii

AOPK ČR, ústředí

Česká republika pomáhá chránit přírodu v Arménii

26. 3. 2021

V těchto dnech se začíná pracovat na návrhu úprav arménské legislativy a institucionálních změn pro efektivnější zajištění ochrany přírody v této zakavkazské republice.

Jedná se o projekt Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Finského institutu ochrany životního prostředí (SYKE) ve spolupráci s arménským ministerstvem životního prostředí. Východiskem je partnerská smlouva mezi Arménií a EU (CEPA [1]).
 
V Jerevanu nyní začal působit koordinátor projektu Jindřich Chlapek z AOPK ČR, který má za sebou též účast na projektech v ochraně přírody například v Gruzii nebo Moldávii. „Arménie je z hlediska biodiverzity takovým drahokamem. Chceme pomoci arménským kolegům efektivně chránit jejich přírodní bohatství i v současné nelehké situaci a využít naše zkušenosti z České republiky. V devadesátých letech jsme příjemcem nejrůznější pomoci byli my. Jsem rád, že to můžeme nyní vracet tam, kde je potřeba,“ řekl při odjezdu na dvouletou misi Jindřich Chlapek.

Během dvouletého projektu připraví AOPK ČR a SYKE ve spolupráci s kolegy z arménského ministerstva životního prostředí návrhy na změnu legislativy v ochraně biodiverzity v Arménii s využitím směrnic Evropské unie v této oblasti. K přijetí těchto změn se Arménie zavázala v Komplexní a rozšířené dohodě o partnerství s Evropskou unií [2]. Ruku v ruce s návrhy na legislativní změny navrhnou čeští a finští experti též úpravu institucionálního zabezpečení ochrany přírody. „Všechny naše návrhy budeme detailně konzultovat s arménským ministerstvem životního prostředí a plánujeme i konzultace, semináře a diskuze s vědeckou komunitou, zemědělci, lesníky, nevládními organizacemi a dalšími skupinami,“ doplnil David Lacina z AOPK ČR, vedoucí projektu.

Projekt „Posílení ochrany biodiverzity v Arménii a její udržitelné využívání v souladu s evropskými standardy [3] je financován evropským programem Twinning. Dvouletý projekt řídí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a úzce na něm spolupracuje s Finským institutem ochrany životního prostředí – SYKE (www.syke.fi) a arménským ministerstvem životního prostředí. Objem finančních prostředků na dva roky poskytnutý Evropskou unií je 994 220 Eur (ca 26 mil Kč).

Twinning je osvědčeným nástrojem Evropské komise pro spolupráci veřejných administrativ. Počet zemí zapojených do programu se v posledních letech zvyšuje a od roku 2019 Twinning expanduje i do mimoevropských zemí. Distribučním centrem twinningových projektů v České republice je ministerstvo financí.

Není to první mezinárodní projekt, na kterém se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podílí. Nejaktivnější je v oblasti střední Evropy a Karpat, kde se účastní několika projektů zaměřených na prostupnost krajiny a ochranu přírody. Její dosud nejvýznamnější zahraniční asistence směřovala do Gruzie, kde se podílela na přípravě plánů péče pro dva národní parky a přípravu návštěvnické infrastruktury. V Africe vypracovala AOPK ČR studii proveditelnosti pro vytvoření ekoturistické infrastruktury v národním parku Kafue v Zambii.

Autor úvodního snímku: Jindřich Chlapek

EU

Tento projekt je financován Evropskou unií.

Za obsah této tiskové zprávy je plně zodpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a tisková zpráva nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie.Poznámky:
[1] https://eeas.europa.eu//sites/default/files/eu-armenia_comprehensive_and_enhanced_partnership_agreement_cepa.pdf
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0126(01)
[3] https://www.nature.cz/web/en/armenia

Armenie, Jindřich Chlapek

Arménie, Jindřich Chlapek