Odebírat RSS

null Ceny AOPK ČR uděleny

AOPK ČR, ústředí

Ceny AOPK ČR uděleny

28. 1. 2021

Ocenění získaly některé revitalizační projekty na řekách Morava a Dyje a také celoživotní práce pro naši přírodu.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala potřetí, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny, kterou AOPK ČR pořádá spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí. Ta se online koná právě dnes [1]. Cenu AOPK ČR předával děkan Fakulty životního prostředí ČZU Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc.

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Na Dyji, na státní hranici, se tři odstavená ramena vrátila řece. Řeka tak získala zpět třetinu délky, o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí i další projekt v Novosedlích, kde se na více než 10 ha vytvořil lužní les. Ten bude společně s rozvlněním toku a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení zásob vody v krajině a současně ke zlepšení situace za povodně. Významná je i podpora renaturace řeky Moravy u Štěpánova, kdy bylo odstraněno opevnění břehů, a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky.

„Těší mne, že se v posledních letech daří alespoň některé názory ochrany přírody a vodohospodářů sbližovat. Zatímco dříve se především narovnávala koryta potoků a řek, lil beton a břehy se opevňovaly těžkým kamenným záhozem, nyní se naštěstí realizuje čím dál víc projektů, které navracejí řekám prostor a přirozený charakter. Sem patří i některé projekty dnes oceněného Povodí Moravy,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V kategorii Osobnost byly dnes oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. Doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc. se mimořádně zasloužila o ochranu přírody v Praze a Středočeském kraji a o výchovu generací univerzitních studentů na katedře botaniky PřF UK. Obdivuhodné jsou i její pevné občanské postoje a publikační, ediční a organizátorská činnost. Druhá oceněná, RNDr. Dana Bartošová, se s neutuchající energií a nasazením celý svůj profesní život věnuje tomu, aby v naší krajině mohly žít velké šelmy.  

„Obě dámy, jedna botanička, druhá zooložka, jsou fascinující svým celoživotním zápalem pro ochranu naší přírody. Jsem velmi rád, že právě ony získaly Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,“ dodává František Pelc.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje potřetí, na základě doporučení Rady AOPK ČR [2]. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. Vloni to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů.

Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce března [3].

Na úvodním snímku - laureátka letošní ceny AOPK ČR za celoživotní práci pro ochranu naší přírody, paní doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc. Foto: Karolín Šůlová.


Poznámky:

[1] Tématem je Jak zadržet vodu v krajině, přenos z konference je možno sledovat na facebooku AOPK ČR
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid, k dispozici bude i záznam

[2] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. Seznam členů najdete na: www.nature.cz/rada-aopk-cr

[3] Nominace zasílejte prosím na adresu karolina.sulova@nature.cz, více o Ceně AOPK ČR najdete na: www.nature.cz/web/cz/historie-oceneni

ceny AOPK ČR, foto: Karolína Šůlová

laureátka letošní ceny AOPK ČR za celoživotní práci pro ochranu naší přírody, paní doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc.; foto: Karolína Šůlová