Odebírat RSS

null Časopis Ochrana přírody

AOPK ČR, Ústředí

Padesátka CHKO Slavkovský les v novém čísle časopisu Ochrana přírody

24. 4. 2024

Na obálce si můžete prohlédnout mokřad v přírodní rezervaci Smraďoch.

Padesáti letům CHKO Slavkovský les se věnuje hned několik článků. Číslo otvírá úvodník Vzpomínky ze Slavkovského lesa od Tomáše Pačese, ve kterém se vyznává z lásky k tomuto tajemnému kraji. V článku Jindřicha Horáčka Padesát let lázeňské krajiny se dočtete, že první podnět na její ochranu se objevil už v roce 1948. Článek popisuje motivy, které vedly k vyhlášení chráněné krajinné oblasti, a také, jak se péče o toto území postupně vyvíjela. Přírodní hodnoty CHKO Slavkovský les shrnuje text Přemysla Tájka, na ochranu přírodních léčivých vodních zdrojů se v dalším článku zaměřuje Tomáš Vylita. Na konkrétních příkladech se můžete seznámit s tím, jaké péče se dostává těm nejcennějším přírodním fenoménům, jako jsou rašeliniště, vřesoviště či čerktusové louky s hnědáskem chrastavcovým. Stranou nezůstal ani algologický a paleoekologický průzkum vybraných minerálních pramenů, najdete tu také tip na výlet do Svatošských skal.

V časopise ale najdete i další zajímavé texty. Rubrika Péče o přírodu a krajinu se věnuje obnově Slováckých luk u Lednice nebo obnově Dolnokralovických hadců, které se nacházejí ve východní části okresu Benešov.

Dozvíte se, že v České republice je už dvacet let zaveden institut vyplácení finanční náhrady  za ztížení hospodaření v důsledku omezení, která s sebou nese ochrana přírody. V poslední době doznaly významnějších úprav dvě příslušné prováděcí vyhlášky, za dvacet let se také vyvinula a upřesnila metodika pro posuzování oprávněnosti a výše újmy. Více se dočtete v rubrice Právo v ochraně přírody.

Spojuje nadzemí s podzemím – tak by se dal stručně charakterizovat Dům přírody Českého krasu, který byl koncem března slavnostně otevřen v areálu Koněpruských jeskyní. Na podobě expozice se společně podíleli odborníci Správy jeskyní České republiky, České geologické služby a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Mimořádnou zajímavostí  je lebka nalezená v Koněpruských jeskyních, jejíž genom před časem datoval mezinárodní vědecký tým na základě přítomnosti neandertálských genů do období před více než 45 tisíci roky. Nejen kvůli tomu má cenu se do Domu přírody Českého krasu vypravit.

Tím výčet nekončí – přečíst si můžete také o jihokorejských národních parcích nebo třeba o tom, jak pomáhá ochranářská genetika v péči o přírodu a krajinu.

Všechny články najdete v tištěné nebo elektronické verzi časopisu Ochrana přírody.

Přejeme podnětné čtení

Autor fotografie: Přemysl Tájek

Titulní strana časopisu Ochrana přírody.
Přírodní rezervace Smraďoch.

Přírodní rezervace Smraďoch, Přemysl Tájek.