null Bobr pomáhá zadržovat vodu v krajině

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy

Bobr pomáhá zadržovat vodu v krajině

3. 5. 2023

Přesvědčili se o tom účastníci exkurze k Dalejskému potoku u Řeporyj.

Jak pomáhá bobr evropský zadržovat vodu v krajině a jak přispívá k přírodní obnově potoků a řek?
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavých informací ze života bobrů se dozvěděla asi desítka návštěvníků komentované prohlídky, která proběhla v pondělí 24. 4. v údolí Dalejského potoka. Pořádala ji Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Střední Čechy. 

To, že se v okolí Dalejského potoka objevil bobr, jsme zaznamenali asi před dvěma lety. Postupně si zde postavil polohrad a potok přehradil hrází. Tím se zvedla hladina vody. Vyšší hladinu bobři potřebují proto, aby se cítili bezpečně a mohli bez potíží plavat. Mezi další oblíbené činnosti, kterým se bobr věnuje, patří kácení stromů. Slouží mu jako stavební materiál i jako potrava. Od jara do podzimu ale raději dává přednost mladým výhonkům a rostlinám. 

Z pobytových znaků a zaznamenaných pozorování se domníváme, že se zde natrvalo usadila celá bobří rodinka. Zvířata se vyskytují hlavně v extravilánu pražské městské části Řeporyje, v klidném údolí mezi historickými objekty Trunečkův mlýn a Vápenka Biskup, Kvis & Kotrba. Díky jejich činnosti tu vzniká cenný mokřad s tůněmi a meandry.

Bobr evropský se do naší krajiny postupně vrací [1]. Svými stavbami důmyslně rozšiřuje prostor vodních toků, vrací do nich členitost a mrtvé dřevo, a tím přispívá k zadržování vody v krajině. Dělá vše pro to, aby z uměle upravených a člověkem regulovaných kanálů vytvořil opět přirozené vodní toky s mokřady. 

Poznámky:

[1] Agentura ochrany přírody krajiny ČR připravila pro bobra evropského program péče. Má zajistit soužití bobrů a lidí a předcházení nebo snižování škod, které na některých místech způsobuje. Více o Programu péče o bobra evropského se dočtete na webových stránkách záchranných programů

Úvodní foto: Petra Královcová

Bobří polohrad na rybníku.

Bobří polohrad, autor fotografie: Petra Královcová

Bobří hráz na potoce.

Bobří hráz, autor fotografie: Petra Královcová

Exkurzí na Dalejský potok provázeli Petra Královcová a Jaroslav Veselý.

Exkurzí na Dalejský potok provázeli Petra Královcová a Jaroslav Veselý. Foto: Pavel Špryňar