Odebírat RSS

null Bagry pomáhají zachránit na Klenči vzácný hvozdík písečný český

AOPK ČR, ústředí

Bagry pomáhají zachránit na Klenči vzácný hvozdík písečný český

29. 11. 2023

Hvozdík písečný český je kriticky ohrožený druh rostoucí přirozeně pouze na jediném místě na světě – v národní přírodní památce Kleneč nedaleko hory Říp.

Tato rostlina potřebuje pro svůj život poměrně specifické podmínky. Vyhovují jí nezastíněné písčité plochy, které ale z naší krajiny skoro zmizely. Na Kleneč proto vyrazil bagr, který pomohl s obnou zdejších písčin. Akce je součástí záchranného programu pro hvozdík písečný český, který koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  

Hvozdík roste na Klenči na rozvolněné písčině, kterou pravidelně udržujeme sečením a vyhrabáváním. Zároveň se tu pravidelně narušují porosty mechů a lišejníků, aby písčinu nezarůstaly.  Předloni jsme okolí zbavili invazních akátů a nyní na podzim jsme využili bagr, který strhl svrchní vrstvu humusu. Písčina se tak rozšířila a předpokládáme, že jí hvozdík a další zdejší vzácné druhy postupně osídlí. Rozšíření hvozdíku pomůžeme cíleným dosevem semen z vedlejší plochy,“ vysvětluje Jiří Bělohoubek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Národní přírodní památka Kleneč není jen domovem hvozdíku písečného českého, ale i dalších vzácných druhů – roste tu paličkovec nachový, mateřídouška úzkolistá, trávnička obecná či kolenec Morisonův. Díky specifickým podmínkám také hostí jedinečné, na písčité podloží vázané, zástupce hmyzu – například nosatcovité brouky, motýly, ploštice či pavouky. Je ostrovem rozmanitosti v zemědělsky jinak intenzivně využívané krajině.  

Písčiny dříve udržovala pastva a občasné vypalování, postupně ale zarostly trávou a náletem, nebo byly zalesněny akátem či borovicí. Součástí záchranného programu tedy je obnova právě takového prostředí. Za 15 let, kdy o místo pečujeme, se počet hvozdíků na Klenči více než zosminásobil,“ vysvětluje Petr Vít z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Záchranné programy pro vzácné druhy rostlin a živočichů spočívají často v podpoře šetrného hospodaření, aby měly ohrožené druhy alespoň někde vhodné podmínky k životu. Zároveň ale nepomáhají jen těm druhům, pro které se připravují – například prosvětlování lesa prospěje kromě rostlin také řadě druhů hmyzu. Záchranných programů nyní běží již třináct a připravují se další. Díky nim se z naší přírody nevytratil nejen hvozdík písečný český, ale daří se zvyšovat počty syslů obecných či užovek stromových,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Více na zachranneprogramy.cz.

Foto: Jiří Bělohoubek a Tomáš Dostálek

Trs hvozdíku písečného českého.

Trs hvozdíku písečného českého, foto: Tomáš Dostálek

Práce s bagrem na ochranu hvozdíku.

Bagry pomáhají zachránit na Klenči vzácný hvozdík písečný český, foto: Jiří Bělohoubek.