null Setkání se starosty obcí v CHKO Žďárské vrchy – online ale přece

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Setkání se starosty obcí v CHKO Žďárské vrchy – online ale přece

26. 3. 2021

Ve středu 17. března proběhlo každoroční setkání starostů obcí ležících na území CHKO Žďárské vrchy s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Žďárské vrchy.

Pravidelné setkání umožňuje prezentaci témat důležitých z pohledu Správy CHKO i z pohledu obcí.  Následná diskuse dává pak prostor pro vzájemné vyjasnění postojů a pro nalézání společných východisek. 

V úvodu představil ředitel Správy Václav Hlaváč nový plán péče o CHKO, který začne platit v nejbližších týdnech. „Kromě tradiční péče o cenné lokality, chráněné druhy a ochranu krajinného rázu budeme v následujících letech klást větší důraz na přírodní funkce krajiny jako je retenční schopnost, ekologická stabilita nebo migrační prostupnost. Budeme se více soustředit na obnovu těchto funkcí v zemědělské krajině. Plán péče zavádí také jako nový předmět ochrany CHKO koroptev polní, dříve běžný druh, který se vlivem změn v zemědělské krajině stal vzácným a chráněným.“ řekl V. Hlaváč.

Dalšími tématy byla obnova původních polních cest nebo příprava regionální travní směsi, na jejímž vývoji spolupracuje Správa CHKO se Sdružením Krajina.

Důležitou částí programu bylo téma zvýšené návštěvnosti CHKO a s tím spojenými problémy, především vjezdy vozidel mimo silnice a komunikace, táboření mimo vyhrazená místa a stále častější nelegální umísťování maringotek a jiných podobných „staveb“ na soukromých pozemcích.

Paní Rajnošková z obecně prospěšné společnosti Chaloupky stručně představila první sezónu činnosti Domu přírody Žďárských vrchů na Krátké. Zmínili jsme také nově vznikající dokument „Koncepce práce s návštěvnickou veřejností“, který by měl poskytnout Správě CHKO podklady k aktivnímu zapojení a spolupráci v cestovním ruchu na území CHKO.  

Tradičním tématem setkání bývá zimní údržba silnic v CHKO.  Starostové komentovali letošní sjízdnost silnic, především v kontextu nově vydané výjimky k použití chemické údržby vybraných silnic. Bylo dohodnuto, že následně proběhne setkání pracovníků AOPK ČR se SÚS kraje Vysočina k hodnocení zkušeností s dodržováním podmínek výjimky.

Poslední témata se týkala procesu povolování kácení dřevin a kůrovcové kalamity v CHKO. V prvním bodě šlo zejména o snahu poskytnout stručný návod, jak v tomto složitém řízení správně postupovat. Ve druhém bodě jsme shrnuli aktuální postup kalamity a znovu opakovali doporučené zásady obnovy porostů.  

Za spolupořádání setkání děkujeme Sdružení malých samospráv v zastoupení předsedy sdružení a starosty obce Křižánky J. Sedláčka a manažerky SMS ČR pro kraj Vysočina ing. M. Syrové, které děkujeme za technickou podporu.

Autoři fotografií: Lubomír Dajč, Petra Doležalová, Kateřina Fialová

Ilustrační foto