null Bobři se vracejí do Žďárských vrchů

AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy

Bobři se vracejí do Žďárských vrchů

27. 1. 2020

Staronový obyvatel se vrací po 200 letech.

Bobr evropský se opět stává trvalou součástí fauny Žďárských vrchů. Tento největší evropský hlodavec pronikl na území CHKO již v letech 2008-2009, kdy byl nalezen jeden samec u Koníkova. Později byl zjištěn výskyt bobra na Konventském rybníku přímo ve Žďáru nad Sázavou. Během následujících let nebyl pozorován žádný posun v početnosti bobrů, až od roku 2019 ochranáři nacházeli četné pobytové stopy na několika místech na Žďársku. Zdá se tedy, že bobři postupně pronikají na nové lokality ve Žďárských vrších. Pracovníci Správy CHKO výskyt bobrů každoročně monitorují a sledují jeho šíření.

Bobr patří mezi zákonem chráněné druhy živočichů, proto hlavním cílem ochrany přírody bude nalézt způsob optimálního soužití s tímto druhem, který zde byl před dvěma sty lety zcela vyhuben. Bobra v přírodě nejspíš nespatříte, protože se jedná o nočního živočicha. Nápadné jsou ale výsledky jeho práce – typicky okousané listnaté stromy podél vodních toků nebo mohutné bobří hráze. Pokud na svých toulkách krajinou Žďárských vrchů objevíte bobří okusy, můžete sdělit svá pozorování pracovníkům Správy CHKO Žďárské vrchy.

Autoři fotografií: Lubomír Dajč, Petr Piechula

Bobr evropský
Záběr bobra z fotopasti