null hodnoty-ricni-krajiny-luznice

Hodnoty říční krajiny Lužnice

28. 3. 2024

Dotazníkové šetření.

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit, jak je krajina řeky Lužnice pro lidi hodnotná a jak její hodnoty souvisí s vnímanými změnami místní přírody a krajiny. Dotazníkové šetření realizuje Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR a probíhá v rámci řešení projektu Technologické agentury ČR s názvem “Význam a ochrana údolních niv jako prostředí pro plnění ekostabilizační funkce krajiny”.

Hodnoty říční krajiny Lužnice

Orientační prostorové vymezení zkoumaného území.