null Terénní seminář OP ŽP 2024 - Areál Sv. Linharta KV

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Terénní seminář OP ŽP 2024 - Areál Sv. Linharta KV

24. 5. 2024

Seminář pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027

Terénní seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 se zaměřením na obnovu, tvorbu a péči o krajinotvorné prvky v podobě extenzivních sadů či genofondových ploch ve volné krajině.

POZVÁNKA s programem

Termín konání: úterý dne 25.6.2024

Místo konání: Areál sv. Linharta, Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary (50.2088553N, 12.8444153E – bod č. 1 na mapě)

PROGRAM (10:00 – 12:30)

  1. Úvod a prezentace
  2. Přesun mikrobusem ke genofondové ploše starých odrůd v Doubí (50.2037517N, 12.8238053E – bod č. 2 na mapě)
  3. Představení základních informací k dotačnímu programu OPŽP 2021 – 2027 se zaměřením na tvorbu krajinotvorných prvků ve volné krajině (Mgr. Jitka Popelková)
  4. Představení řešeného území a ukázka dobré praxe: Péče o genofondovou plochu starých odrůd v Doubí (Ing. Martin Lípa, Ing. Miloš Holub, Ph.D.) vč. ochutnávky zdejších plodů
  5. Diskuze
  6. Přesun mikrobusem zpět k Areálu sv. Linharta
  7. Občerstvení

Vstup na seminář je zdarma. Drobné občerstvení zajištěno v rámci Kavárny Sv. Linhart.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese jitka.popelkova@nature.cz, nejpozději do 17.6.2024.

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Popelková, tel.: 725 783 917

Hromadná přeprava účastníků semináře zajištěna pouze z Areálu sv. Linharta na genofondovou plochu v Doubí a zpět.

Počet účastníků je omezen na 20 osob z kapacitních důvodů míst v mikrobusu.

Poznámka: Prosím, přizpůsobte své oblečení a obuv aktuálnímu počasí.

 Parkování: Parkování zajištěno v bývalém kamenolomu (50.2073019N, 12.8381175E – bod č. 3 na mapě), cca 500 m pod Areálem sv. Linharta

pozvánka