null Putování krajinou povodní v CHKO Poodří

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří

Putování krajinou povodní v CHKO Poodří

24. 3. 2024

V sobotu 23. března jsme pořádali komentovanou vycházku do Poodří u příležitosti světového dne vody. V počtu asi 45 účastníků jsme se za krásného počasí vydali loukami a lužním lesem u Suchdolu nad Odrou za vodními krásami Poodří.

Povídali jsme si o významu vody v krajině, ukázali si meandrující Odru, rozlivy v loukách i lesní tůně. Společně jsme provedli monitoring obojživelníků pomocí živolovných pastí. Na místě jsme potvrdili silnou a prosperující populaci skokana štíhlého a čolka obecného. Viděli jsme ropuchu obecnou a skokana hnědého. Ukázali jsme si vodní brouky, měkkýše a vzácné žábronožky sněžní. O jejich tajuplném životě a dokonalém přizpůsobení podmínkám jarních periodických tůní nám popovídala RNDr. Lenka Sovíková.

Geologické zajímavosti nám ukázal vedoucí Správy CHKO Poodří Mgr. Daniel Kletenský. Viděli jsme jedinou skálu v CHKO Poodří, ukázky hornin a nálezy zkamenělin z koryta Odry. Návštěvníci si mohli sáhnout na zkamenělinu amonita, Klokočovský korál či pazourek. Vycházku jsme ukončili u vývěru Jesenické kyselky v Jeseníku nad Odrou a dozvěděli se o tom, jak tato méně známá minerálka vzniká.

Doufáme, že se vám vycházka líbila, a že se nám povedlo názorně ukázat, jak je zachování stávajícího vodního režimu pro krajinu a život v Poodří důležité. Mile nás potěšila hojná účast i váš zájem o věc. Rádi jsme opět viděli známé tváře i nové zájemce o vycházky do Poodří. V Suchdolské nivě jsme určitě nebyli naposledy.

Děkujeme a těšíme se na další setkání s vámi v Poodří

povídání o geologii Poodří s vedoucícm Správy CHKO Danielem Kletenským

V tůních se hojně vyskytuje čolek obecný

meandr řeky Odry u Jeseníku nad Odrou

povídání o žábronožkách s RNDr. Lenkou Sovíkovou

k monitoringu tůní se používají živolovné pasti

rozliv na loukách v Poodří

návštěníci si prohlédli vzorky hornin a zkamenělin z Poodří

v tůních žijí vzácné žábronožky sněžní

vývěr jesenické kyselky