null Křísek révový - opatření obecné povahy

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Křísek révový - opatření obecné povahy

24. 5. 2023

Stejně jako v loňském roce se i letos obrátil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) na Agenturu (RP Jižní Morava, odd. Správa CHKO Pálava) s žádostí o vydání opatření obecné povahy, jehož účelem je povolení zásahů proti karanténnímu škodlivému organismu, fytoplasmě zlatého žloutnutí révy, resp. proti přenašeči choroby, křískovi révovému.

V těchto případech, kdy se střetávají dva veřejné zájmy (likvidace karanténního škůdce na straně jedné a ochrana přírody na té druhé), je nutné hledat přijatelné kompromisní řešení, které má potenciál zabránit dalšímu šíření choroby a zároveň nebude znamenat velkoplošnou likvidaci celých populací hmyzu uvnitř CHKO Pálava, která je v rámci Česka i celé střední Evropy pomyslnou „entomologickou Mekkou“.

Agentura, podobně jako v minulém roce, navrhla použití nejšetrnější z dostupných insekticidních látek (konkrétně pyrethtinů) a zároveň omezila postřiky na zamořené zóny (tedy pozemky, obklopující místa, na kterých byla nalezena nakažená rostlina, do vzdálenosti 50 m). V porovnání s loňským opatřením obecné povahy by bylo možné v zamořených zónách provést až tři postřiky insekticidem ročně. 

opatření (PDF)