null Den CHKO Litovelské Pomoraví v botanické zahradě

AOPK ČR, Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Den CHKO Litovelské Pomoraví v botanické zahradě

17. 5. 2022

Spolek Viadua a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spojili své síly s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a uspořádali v pátek 13. 5. edukační program o přírodě CHKO Litovelské Pomoraví

Příchozí se na osmi stanovištích mohli seznámit s přírodou nejrozsáhlejšího lužního lesa v ČR. Nahlédli do života v korunách stromů a keřů. V zahradním jezírku lovili vodní živočichy jako v tůni. Kolem nachytaných živých ryb se přesunuli do světa vodních rostlin. Zde byla největší atrakcí masožravá bublinatka a v mikroskopu preparát průduchů. Nemohlo chybět stanoviště s bobrem evropským, jehož návrat k našim vodám je s Litovelským Pomoravím neodmyslitelně spojen. U hmyzího hotelu, v prostoru věnovaném broukům a motýlům, udivoval jeden malý nadějný entomolog svými znalostmi z biologie modrásků. A ve finále strážci CHKO hravou formou šířili osvětu o tom, co do chráněných území patří a co tam nepatří, jak se zde chovat a proč. Své nově nabyté znalosti pak účastníci využili při vyplňování tajenky na cestě za pokladem.

Zatímco dopolední program byl z kapacitních důvodů určen pro předem přihlášené základní a mateřské školy, tak v odpoledních hodinách byla botanická zahrada otevřena všem příchozím. Celkově se akce, finančně podpořené Magistrátem města Olomouce, zúčastnilo 250 návštěvníků.

 

Jiří Šafář, AOPK ČR

Alice Háková, Spolek Viadua

Masožravá bublinatka.
Co do chráněného území nepatří.
O životě modrásků.
Odchyt vodních živočichů.
Ptačí strom v luhu.
Seznámení s Litovelským Pomoravím.