null Vítání ptačího zpěvu na levém břehu Vltavy 2024

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Vítání ptačího zpěvu na levém břehu Vltavy 2024

10. 5. 2024

Jak jsme vítali ptačí zpěv a kroužkovali ptáky.

5. května jsme brzy ráno na levém břehu Vltavy vítali ptačí zpěv. Nicméně, nezůstalo jen u obdivování ptačích hlasů. Díky ukázkám kroužkování ptáků, byla možnost si některé druhy prohlédnout i zblízka (například sýkorky modřinky a koňadry, slavíky, kosa černého, strakapoudy velké, lejska bělokrkého, budníčka malého a ledňáčka říčního). Účastníci se dozvěděli například o tom, proč se ptáci kroužkují a jak lze u některých druhů rozpoznat samce a samičky.

Fotografie budníčka malého
Fotografie lejska bělokrkého
Fotografie páru pěnkav obecných
Fotografie z Vítání ptačího zpěvu
Fotografie ledňáčka říčního