null Slavnostní otevření tůně ve Velkém Borku

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Slavnostní otevření tůně ve Velkém borku

22. 5. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR byla účastníkem slavnostního otevření mokřadu Na Pastvách.

V sobotu 18. 5. proběhlo slavnostní otevření tůně ve Velkém Borku. Výstavba tůně byla financována z Operačního programu Životní prostředí a jelikož obec získala dotaci prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tak na této akci nemohl chybět náš propagační stánek. Návštěvníci zde mohli například zkoumat plankton a seznámit se s rakem bahenním, s čolky obecnými a pulci žab, jež byli součástí živé expozice stánku.

O tom, jak akce probíhala a kdo byl u tůně pokřtěn, se můžete dozvědět na tomto facebookovém odkazu.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je dotačním programem, který umožňuje financovat projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí z evropských strukturálních fondů.

V rámci jednotlivých výzev lze žádat o dotaci u subjektů, kterými jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ve vybraných oblastech Státní fond životního prostředí ČR. O podporu na projekty mohou žádat například obce, kraje, školská zařízení, neziskové organizace, ale i fyzické osoby a podnikatelé.

Pokud vás zaujal uvedený příklad a přemýšlíte o financování projektu z OPŽP, tak navštivte portál Finance pro přírodu a krajinu nebo webové stránky OPŽP

Můžete se také přímo obratit na pracovníky AOPK ČR, Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Fotografie propagačního stánku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Fotografie aktivit propagačního stánku.
Fotografie aktivit propagačního stánku.
Fotografie aktivit propagačního stánku.