null omezeni provozu

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Omezení provozu Hvězda-Ovčárna

9. 5. 2024

Ve dnech 13.5.2024 – 10.9.2024 bude na účelové komunikaci Moravskoslezského kraje Hvězda – Ovčárna realizována stavba 2. etapy zajištění stability silničního tělesa.

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY LOKALITY OVČÁRNA - PRADĚD


Ve dnech 13.5.2024 – 10.9.2024 bude na účelové komunikaci Moravskoslezského
kraje Hvězda – Ovčárna realizována stavba 2. etapy zajištění stability silničního tělesa.
Stavební práce budou realizovány při částečném omezení silničního provozu (zúžení
průjezdního profilu), při zachování veřejné dopravy. Průjezd autobusové dopravy a
vozidel zásobování (lokality Ovčárna – Praděd) přes pracovní úsek bude zachován.


Během prací dojde k úpravě časů odjezdů kyvadlové dopravy:
Pondělí - Pátek
7,00 hod. – výjezd; 7,30 hod. – sjezd,
8,00 hod. – výjezd; 8,30 hod. – sjezd,
9,00 hod. – výjezd; 9,30 hod. – sjezd,
10,00 hod. – výjezd; 10,30 hod. – sjezd,
10,50 hod. – výjezd; 11,00 hod. – sjezd,
11,20 hod. – 15,20 hod. uzávěra komunikace,
15,30 hod. – sjezd,*
16,00 hod. – výjezd: 16,30 hod. – sjezd,
17,00 hod. – výjezd; 17,30 hod. – sjezd,
18,00 hod. – výjezd; 18,30 hod. – sjezd, **
18,50 hod. – výjezd; 19,15 hod. - sjezd, **
19,30 hod. – 22,00 hod. uzávěra komunikace,
22,00 hod. – 6,00 hod. uzávěra komunikace,
Sobota - Neděle a svátky
0,00 hod. – 24,00 hod. průjezdnost komunikace bez časového omezení
* sjezd pouze pro individuální dopravu
** jede v soboty, neděle a svátky v období květen až září

Žádáme všechny návštěvníky lokality Ovčárna – Praděd, aby respektovali dopravní
značení, doby výjezdů a sjezdů a pokynů obsluhy parkovišť a pracovníků stavby.

Lokalita Ovčárna – Praděd zůstává stále dostupná pro širokou veřejnost.