null migrace obojzivelniku

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Jarní migrace obojživelníků

5. 4. 2023

Jaro je čas obojživelníků, kteří ze zimovišť táhnou k vodním plochám, kde se rozmnožují.
​​​​​​​ ​​​​​​​
Ve vodě můžeme pozorovat jejich snůšky. Nejhojnějšími druhy v CHKO Jeseníky jsou ropucha obecná a skokan hnědý.
Snůšky těchto dvou druhů od sebe odlišíme poměrně snadno. Zatímco vajíčka ropuch jsou vždy uspořádána v dlouhých řetízcích, skokani mají snůšky kulovité.
Obojživelníků v posledních letech drasticky ubývá. Na podporu jejich populací buduje každoročně Správa CHKOJ nové tůně, které pro ně představují vhodné útočiště.