null Kvůli erozi upraví v Jeseníkách oblíbenou turistickou trasu na Šerák

AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky

Kvůli erozi upraví v Jeseníkách oblíbenou turistickou trasu na Šerák

4. 6. 2024

Práce začnou v červnu a skončí v říjnu, možná i dřív. Turisty nečekají žádná omezení.

Rovnou a příkře stoupající pěšinu, po níž vede modrá turistická trasa od Obřích skal na vrchol Šerák v národní přírodní rezervaci Šerák-Keprník v Jeseníkách, dlouhodobě poškozuje nadměrná eroze. Proto ji Lesy České republiky ve spolupráci s dobrovolníky i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR upraví do serpentin.  

Stávající systém jednoduchých svodnic není efektivní, zvláště v úseku pěšiny vedené do prudkého svahu. „Voda tam unáší zeminu a místo ušlapané hlíny zůstávají dnes na cestě jen kameny. Proto chceme spád zmírnit a erozi tak zpomalit,“ řekl lesní správce z Jeseníku Filip Beneš a velmi ocenil spolupráci a iniciativu místních turistů a nadšenců, kteří se na úpravě trasy podílejí. 

Protože jde o národní přírodní rezervaci, k zásahu se vyjadřují i zástupci ochrany přírody. „Eroze na turistických trasách je problémem na více místech v Jeseníkách a vítáme, když vlastníci a správci pozemků hledají možnosti, jak situaci řešit. Přeložení této trasy však s sebou nese nutnost kácení některých stromů, které by mohly v budoucnu ohrozit bezpečnost návštěvníků. Naše podmínky stanovují, že nejnutnější kácení proběhne pouze ve spodní okrajové části rezervace. Tam se nacházejí nepůvodní stejnověké porosty, kterým by prosvětlení mohlo v mnoha ohledech prospět,“ vysvětluje Vít Slezák z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ze dřeva asi dvou stovek smrků se vytvoří prahy ve svahu a na několika místech i zábradlí. „Řadu kmenů ponecháme ležet v porostu, abychom podpořili biodiverzitu,“ dodal Beneš z Lesů ČR. Stezka zůstane nadále neomezeně přístupná veřejnosti. Turisty kvůli bezpečnosti případně usměrní lesnický personál. 

Společná tisková zpráva AOPK ČR a státního podniku Lesy ČR.

Foto: Vít Slezák

Stezka v prudkém svahu se vlivem eroze stále více zahlubuje.

Stezka se postupující erozí stále více zahlubuje, foto Vít Slezák.

vlivem eroze obnažené kořeny stromů na lesní stezce.

Při silných deštích je půda ze stezky splavována až k Obřím skalám, foto Vít Slezák.