null Změna vodního režimu na Pavlově Huti pomůže nejen chřadnoucím borovicím blatkám

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Změna vodního režimu na Pavlově Huti pomůže nejen chřadnoucím borovicím blatkám

15. 11. 2023

Blatka je vzácná borovice příbuzná kosodřevině. V chráněné krajinné oblasti Český les roste  jen na několika málo místech. Jedním z nich je přírodní rezervace a evropsky významná lokalita Pavlova Huť.

Borovicím se tu ale nyní nedaří kvůli narušenému vodního režimu. Na Sklářském potoce, který území odvodňuje, se letos budují nové dřevěné  hrázky. Ty zpomalují odtok a napravují vodní režim v komplexu rašelinných a podmáčených smrčin.

Aby se zabránilo odvoďnování rašelinných smrčin na Pavlově Huti, postavil podnik Lesy ČR v 90. letech na Sklářském potoce několik příčných přehrážek ze dřeva, které zvedly hladinu vody v potoce, zpomalily její odtok a vrátily vodu do území. Bohužel dnes se již rozpadají. Letos tak byla ve spolupráci CHKO Český les a Lesy ČR obnovena jedna z přehrážek na horní části potoka. Díky tomu vodní hladina dosahuje k terénu a přes levý břeh by se měla voda opět rozlévat do centrální části přírodní rezervace Pavlova Huť. V dalších letech budeme sledovat, jak se tu voda drží, a případně pokračovat v podobných opatřeních,“ popisují společný postup Martin Jiran z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Tomáš Rau z Lesů České republiky, s. p.

V minulosti vedla podél rezervace tzv.  železná opona. U potoka stály drátěné zátarasy pod vysokým napětím. Původní mělké koryto potoka bylo přeloženo, napřímeno a zahloubeno. Po pádu železné opony sice ploty zmizely,  ale jizvy v krajině zůstaly. Dnes je potřeba tyto staré rány opět uzdravit, vodu vracet do mokřadů a rašelinišť a pomoci tak zdejší přírodě.

 „Podmáčené a rašelinné smrčiny pomáhají zadržet vodu v krajině a příznivě ovlivňují klima. Snažíme se vodu vrátit tam, kde dříve byla,“  dodává Martin Jiran.

Blatka v PR Pavlova Huť.
Rašelinná smrčina v PR Pavlova Huť.
Ašlinný les s blatkou.
Vrchoviště v PR Pavlova Huť.
Sklářský potok.