null Vycházka do PP Louka u Staré Huti a do Jindřichovy hory

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Vycházka do PP Louka u Staré Huti a do Jindřichovy hory

27. 5. 2024

Ohlédnutí za exkurzí.

Účastníci exkurze se nejprve vydali do přírodní památky Louka u Staré Huti, kde na ně čekaly tisíce orchidejí - prstnatců májových, suchopýry nebo právě rozkvétající vemeníky. Botanička Markéta Kašparová vyprávěla, jak probíhá management orchidejových luk a o životním cyklu modráska bahenního, který potřebuje ke svému vývoji přítomnost krvavce totenu a mravence, jejichž larvami se housenka motýla živí. Cestou do Jindřichovy Hory se návštěvníci dozvěděli od lesníka Miroslava Žižky zajímavosti o okolních lesích a lesnickém způsobu hospodaření a kůrovcových kalamitách.

vemeník, Markéta Kašparová
PP Louka u Staré huti, Markéta Kašparová
Filipova Hora, Markéta Kašparová
pohled na Čerchov, Markéta Kašparová