null Péči o národní přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů

AOPK ČR, RP SCHKO Český les

Péči o národní přírodní památku Na požárech ocenila řada rostlin a živočichů

30. 11. 2023

Tam, kde louku pokrývaly porosty travin a náletových dřevin, teď rostou koberce všivce lesního, klikvy bahenní, prstnatce májového, mochny bahenní a dalších vzácných rostlin. Osluněná stanoviště prospěla i fauně.

Ke vzácným obyvatelům - mravenci rašelinnému nebo perleťovci severnímu - nově přibyl střevlík Ménétriésův. To jsou výsledky šestiletého projektu velkoplošného obnovního managementu vyřezávek náletů a kosení v národní přírodní památce a evropsky významné lokalitě  Na požárech v chráněné krajinné oblasti Český les. 

O národní přírodní památku pečujeme od roku 2006. Když byla zařazena mezi evropsky významné lokality, znamenalo to rozšíření péče na mnohem větší plochu. Během rozsáhlého projektu obnovy hrazeného z Operačního programu Životní prostředí odtud byly odvezeny stovky tun posekané travní a dřevní hmoty,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Území o rozloze necelých 80 hektarů se nachází u zaniklé obce Jedlina v okresu Tachov. Chrání pestrou mozaiku rašelinných, slatinných a pcháčových luk, smilkových trávníků s roztroušenými porosty křovitých vrb a solitérních smrků. Po spuštění železné opony, po odsunu lidí, kteří zde hospodařili, louky zarostly křovinami a hromadily se tu odumřelé části rostlin. Do půdy se dostalo velké množství živin. Převládly tu konkurenčně silné druhy trav a bylin. Slabší druhy, jako například orchideje, proto neměly dostatek prostoru pro život. Přesto se zde zachovaly stovky vzácných druhů rostlin a živočichů.

Proto, aby z krajiny vzácné druhy definitivně nezmizely, louky pravidelně kosíme, paseme, vyřezáváme náletové dřeviny, likvidujeme invazní rostliny a na některých místech narušujeme travní drn, aby se zde mohla uchytit semínka těch rostlin, které v zapojeném porostu nemají šanci. Průzkumy naznačují, že cílená péče o národní přírodní památku Na požárech zdejší přírodě prospěla. Od příštího roku proto chystáme navazující projekt,“ dodává Zuzana Blažková.

Na požárech.
Na požárech.
Klikva bahenní.
Perleťovec severní.