null NPP Odlezelské jezero pomůže NKP Plaský klášter_aktualita_detail_DH

AOPK ČR, Správa CHKO Český les

Národní přírodní památka pomůže národní kulturní památce

16. 6. 2022

Národní přírodní památka (NPP) pomůže Národní kulturní památce (NKP)

 
NPP Odlezelské jezero, nejmladší jezero v ČR, vzniklé přehrazením Mladotického potoka po velkých deštích v květnu 1872 je zdrojem materiálu pro opravu NKP Plaský klášter. V NPP je citlivě odebírán materiál (několik m3) na opravu prelatury Plaského kláštera. Vzhledem k ochraně NPP je těžba a doprava arkózových bloků k cestám prováděna ručně pomocí historických postupů.
Účastníkům sobotní exkurze do NPP Odlezelské jezero příblížil tuto technologii MgA. Václav Štochl.
 
​​​​​​​Autor fotografií: Nina Myslíková
NPP Odlezelské jezero, Nina Myslíková
Arkózy.
Exkurze Odlezly.
Exkurze Odlezly.
Vodopády na Potvorovském potoce.
Kosatec žlutý Odlezly.