null Stromy v Brdech

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Stromy v Brdech

10. 6. 2019

Máte rádi mohutné staré stromy? Chcete nám pomoci s jejich mapováním? Nebo chcete zjistit, kde takové stromy v Brdech najdete?

Pokud jste alespoň jedenkrát odpověděli ano, koukněte na Stromy v Brdech. Dozvíte se zde více o sběru dat do nově vznikající databáze významných stromů rostoucích na území CHKO Brdy i o tom, jak se můžete sami zapojit a data nám pomocí jednoduché terénní mapovací aplikace Survey 123 for ArcGIS posílat.

Za významné – pro účely databáze - považujeme ty stromy, jejichž obvod dosáhl 350 cm (listnaté stromy), 300 cm (jehličnaté stromy), případně 200 cm (ovocné stromy). V Brdech takové stromy nacházíme často na odlehlých, hůře dostupných místech, která se našim předkům nevyplatila vytěžit. Jindy na plochách vysídlených obcí, kde vzrostlé stromy jsou dodnes patrnými pozůstatky dřívějšího osídlení, živými pamětníky jejich největší slávy i pozdějšího úpadku.

Databáze významných stromů bude sloužit jako podklad k naší další činnosti. Ty „nej“ významné stromy vyhlásíme jako památné. Ostatní se budeme – ve spolupráci s jejich majiteli – snažit zachovat.