null Památná „Alej na Záběhlé“

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Památná „Alej na Záběhlé“

23. 3. 2021

Nejvýznamnější stromořadí CHKO Brdy bylo vyhlášeno za památné.

Alej je spjatá s historií bývalých brdských obcí Přední Záběhlá a Padrť, které spojovala, alej je tak živým „pamětníkem“ jejich rozmachu, ale i pozdějšího zániku. Je mimořádně významná svým stářím a zachovalostí, je významnou krajinnou dominantou. Jádro aleje tvoří stromy stáří cca 200 let, další byly postupně dosazovány.

Alej na Záběhlé délky cca 800 m roste podél cesty, která byla až do 20. let minulého století hlavní spojnicí přetínající Brdy mezi Rožmitálskem a Plzeňskem. Teprve později se tato spojnice přesunula jižněji, na dnes známou silnici přes Teslíny a Míšov. Stromy v aleji na Záběhlé proto netrpí běžnými „neduhy“ alejí podél komunikací – postupným rozšiřováním silnic, necitlivým vyvětvováním či výkopy pro inženýrské sítě v kořenovém prostoru. Najdeme zde ztepilé kleny s obvodem kmene mezi třemi až čtyřmi metry, ten největší má obvod přes pět metrů. Dále mohutné mléče, jasany a duby, ale třeba i olši a další listnáče.

 V předchozích dvou letech byla celá alej arboristicky ošetřena z prostředků Programu péče o krajinu.