null Netopýři

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Netopýři

26. 3. 2019

Z celkového počtu 27 druhů letounů, kteří žijí v České republice, bylo v Brdech během posledních výzkumů zaznamenáno 20 druhů.

Pestrý a různověký les je pro netopýry rájem. Najdou zde dostatek hmyzí potravy a stromové dutiny, odlupující se kůru, mrazové pukliny ve kmenech, ale také štěrbiny ve skalách a suťových polích, které slouží k ochraně, k odpočinku a k přečkání zimy. Přes léto se v různých štěrbinách shromažďují samice a tvoří tzv. letní kolonie, aby zde porodily a odchovaly mláďata. V období podzimních přeletů využívají úkryty netopýři k odpočinku a k páření a v zimě v nich netopýři přečkávají nepříznivé počasí a zimují v nich. Vlastně až nedostatek vhodných přirozených úkrytů naučil netopýry používat k zimování stanoviště vytvořená člověkem - staré sklepy, štoly a jiná podzemní díla (opuštěné doly), dřevěné okenice, trámy půd, větrací otvory budov aj.

 
Netopýři zimují i ve štolách vodních děl Lázská a Pilská, kde podnik Povodí Vltavy s. p. uzpůsobil vletové otvory do zabezpečených a lidem nepřístupných štol dle požadavků Agentury tak, aby netopýři nebyli omezováni a pokud chtějí, tak aby tam našli vhodné úkryty. V těchto štolách pravidelně zimují netopýr velký, n. ušatý, n. řasnatý a n. vodní. Jejich početnosti nejsou nijak závratné - pohybují se v desítkách jedinců. Jsou zalezlí ve štěrbinách mezi kameny, pověšeni a přitisknuti ke kamenným stěnám, visí u stropu a natěsnány v malých štěrbinkách se velmi lehce přehlédnou.


Začíná jaro, a tak již za chvilku netopýři opustí své zimní úkryty a my se budeme moci za šera radovat z jejich tichého letu, při kterém loví různý hmyz, a tak pomáhají udržovat přirozenou rovnováhu v hmyzí říši.