null Na Felbabce je dvojnásobné množství snůšek skokana štíhlého oproti loňskému roku

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Na Felbabce je dvojnásobné množství snůšek skokana štíhlého oproti loňskému roku

29. 3. 2019

Na Felbabce je neobyčejná úroda žabích snůšek skokana štíhlého (Rana dalmatina). Jsou to krásná umělecká díla.

Kdo za to může? Nejspíše počasí a také vhodně nastavené a provedené zásahy ochrany přírody, spolu s cvičením 13. dělostřeleckého pluku. Felbabka je z pohledu biologa "žabím rájem" a z pohledu vojáka místo, kde cvičí vojenskou technikou. A přesto ke konfliktu nedochází a naopak je výsledkem spokojenost na obou stranách.

Vojenská technika, která na podzim z pohledu laika zdevastovala tůně a travní drn rozježděním lokality, napomohla spolu s krásným průběhem zimy a zatím časného jara k této nebývalé nadílce. K devastaci ničeho vzácného nedošlo. Naopak obnažená dna tůní, utužení prohlubenin, vyjeté koleje a narušený souvislý travní porost spolu s dostatkem vody umožnil snadný průchod terénem, a tak k nakladení vajíček nic nebránilo. Také odstranění dřevin, které v blízkosti tůní rostou, umožní, aby slunce poslalo své blahodárné paprsky do vody. Voda se prohřeje, život se probudí a vajíčka se mohou zdárně vyvíjet. Podobně i pastva, která omezuje rozvoj expanzní třtiny křovištní, pomůže snadnějšímu průchodu od tůně k tůni a na zimoviště do úkrytu lesa. Teď už záleží jen na počasí, jestli voda v tůních vydrží, protože tůně jsou syceny pouze dešťovými kapkami a ne spodní vodou. Doufejme, že skvělý začátek v podobě nakladených vajíček bude zdárně pokračovat a dočkáme se i většího množství žab, které neskončí jako skokan štíhlý na snímku - na rozpukané vyprahlé půdě.

skokan štíhlý
vajíčka skokana štíhlého - jednotlivé chomáče zpravidla navlečené na stéble nebo větvičce