null Změna provozu úřadu

AOPK ČR, Správa CHKO Bílé Karpaty

Změna provozu úřadu

12. 10. 2020

Omezení rozsahu úředních hodin AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty pro veřejnost.

Vážení občané,

v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 a opatřeními Vlády České republiky a dalších příslušných orgánů dochází od 12. 10. 2020 k omezení rozsahu úředních hodin AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty pro veřejnost takto:                                                                                                 

  • Pondělí 10:00 – 15:00 h.
  • Středa 10:00 – 15:00 h.

Při vyřizování záležitostí, u kterých není nezbytný osobní kontakt, upřednostněte písemnou, elektronickou, telefonickou nebo jinou vhodnou formu dálkové komunikace.

Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti probíhá pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, vždy, kdy je to možné, dejte prosím přednost dálkové komunikaci.

Foto: Květa Černohlávková

Krajina Bílých Karpat.
Logo CHKO BK.