null Podpořte výkup pozemků v přírodní památce Kudlačena

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Podpořte výkup pozemků v Přírodní památce Kudlačena

21. 10. 2022

Kolovrátek se již 15 let stará o PP Kudlačena a v letošním roce začal vykupovat pozemky pro ještě větší ochranu této unikátní mokřadní louky.

V letošním roce se podařilo Základnímu článku Hnutí Brontosaurus Kolovrátek odkoupit více než 3 hektary lučních porostů v Přírodní památce Kudlačena a jejím nejbližším okolí. PP Kudlačena na Horní Bečvě je chráněna pro hojný výskyt orchidejí. Můžeme zde nalézt i řadu dalších druhů vázaných na sihly, tedy podmáčené rašelinné louky. O celou lokalitu dlouhodobě pečuje ZČ HB Kolovrátek formou fázové a mozaikové seče. Podpořit výkup biologicky hodnotných ploch a jejich následnou údržbu lze přes sbírku https://www.darujme.cz/projekt/1206883

Foto: archiv ZČ HB Kolovrátek

 

Rozkvetlá mokřadní louka.
Rozkvetlá mokřadní louka.
Posek mokřadní louky.