null Nebezpečí pádu stromů a hnízdění tetřeva naučná stezka Mionší je dočasně uzavřena

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Nebezpečí pádu stromů a hnízdění tetřeva: naučná stezka Mionší je dočasně uzavřena

16. 6. 2023

Důvodem je bezpečnost turistů – stromy jsou napadeny kůrovcem a václavkou a hrozí jejich pád. Druhým důvodem je hnízdění kriticky ohroženého tetřeva hlušce. Od 1. srpna bude možné chodník po hranici pralesa prořezat, a pokud to provozovatel naučné stezky a lesníci vyhodnotí jako bezpečné, návštěvníci se budou moci vrátit.

Na tomto postupu se AOPK ČR shodla s LČR, lesní správou Jablunkov a obcí Dolní Lomná. 

V místech, kde stezka prochází po hranici národní přírodní rezervace Mionší, odumřela část smrků. Sníh a vítr je polámaly a chodník je v délce několik set metrů prakticky neprostupný. Větve a i celé stromy tu mohou padat prakticky neustále, i za bezvětří.

 „Mimořádné situace a klidu využil tetřev hlušec, který se právě zde na jaře usadil. Jde o kriticky ohrožený druh a zároveň o jeden ze symbolů beskydské přírody. Pro hnízdění potřebuje tento majestátní pták především klid, kterého se mu v Beskydech už bohužel dostává jen na málo místech. Žije tu posledních několik párů. Právě proto jsme na Mionší po dohodě s lesní správou Jablunkov přistoupili k omezení veškerých lesnických činností minimálně do konce července. Až nebude hrozit, že pohyb lesních dělníků hnízdícího tetřeva vyplaší, stezku bude možné prořezat. Věříme, že návštěvníci budou toto dočasné omezení respektovat a zaměří se zatím na objevování jiných krás beskydské přírody,“ vysvětluje František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Tetřev hlušec získal jméno podle tokajících kohoutů, kteří se nesoustředí na své okolí a jsou jakoby „hluší“. Řadu lidí by jistě překvapilo jak je tento příslovečný tok tichý – v lese bývá slyšet jen na několik desítek metrů. Intenzivní lesnictví vyhubilo tetřeva na většině území a kromě Šumavy u nás žije již jen v chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde je ale mimořádně vzácný. Pro přežití potřebuje staré smrkové porosty s bohatým podrostem a dostatek klidu, protože je na rušení velmi citlivý.

Národní přírodní rezervace Mionší chrání největší zachovalý jedlobukový prales v České republice. Přísná ochrana tohoto území má kořeny již v roce 1895 a vstup mimo značené trasy je zakázán. Vstup na naučnou stezku Mionší, která vede po jeho okraji, byl od roku 2015 možný jen s průvodcovskou službou, kterou zajišťuje obec Dolní Lomná. 
 

Foto Petr Šaj