null Královny našich luk

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Královny našich luk

23. 5. 2023

Na Valašsku nejznámější z lučních orchidejí, v České republice jedna z nejvzácnějších.

Vstavač mužský (Orchis mascula subsp. signifera), nebo-li „kukačka“, jak říkají místní, najdeme u nás skoro všude. Tedy všude tam, kde zůstalo tradiční hospodaření, spojené zpravidla s ručním kosením a pastvou ovcí. A takových míst je naštěstí na Valašsku pořád dost. Toužíte-li orchidejové louky vidět, vydejte se ve správný čas po turistických značkách vedoucích skrz louky Vsetínských vrchů nebo Javorníků. Kvést tato luční orchidej začíná začátkem května a kvete až do konce června.

Krásu vstavače mužského musíme obdivovat pouze na místě samém. Jednak jsou rostliny chráněny zákonem („silně ohrožený druh“), a potom jsou, stejně jako jiné orchideje „nepřenositelné“. Kořenový systém vstavačů je totiž velmi citlivě svázán s konkrétními podzemními houbami (mykorhiza), bez kterých nemůže existovat.

Královny našich luk vyžadují samozřejmě péči – již zmíněné kosení, případně pastvu, a to ve vhodném termínu (zpravidla od začátku července). Nesvědčí jim hnojení ani přílišná konkurence vysokých trav nebo statných bylin.

Svět našich lučních orchidejí je tajemný a krásný v mnoha dalších ohledech. Stojí za to je obdivovat a věnovat jim péči.

Autorky fotografií: M. Popelářová, M. Běčáková

Vstavač mužský na louce.
Vstavač mužský na louce.
Vstavač mužský na louce.
Vstavač mužský na louce.