null Aktiv strážců přírody CHKO Beskydy

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Aktiv strážců přírody CHKO Beskydy

11. 4. 2022

Po koronavirové odmlce se uskutečnilo tradiční setkání pracovníků Správy CHKO Beskydy a strážců přírody.

Ve dnech 8. - 9. 4. 2022 se uskutečnilo tradiční jarní setkání pracovníků AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy s dobrovolnými strážci přírody CHKO Beskydy. Páteční program nabitý přednáškami se uskutečnil v zázemí Valašského ekocentra ve Valašském Meziříčí. Deset pracovníků Správy CHKO strážce seznámilo s novinkami v legislativě i na Správě, ale také s aktualitami ze světa stráže přírody a beskydskými zajímavostmi z oboru geologie, geomorfologie, botaniky a zoologie. Prezentovány byly i výsledky a trendy v návštěvnosti Beskyd a nechybělo poděkování strážcům za spolupráci nejen při usměrňování turistů, ale i neukázněných řidičů. Na závěr bylo ohodnoceno zapojení strážců do mapování druhů rostlin a živočichů prostřednictvím mobilní aplikace BioLog. Byla také představena přírodní rezervace Makyta, kam se v sobotu ráno vydala hrstka nejodvážnějších. Průvodcovství na exkurzi se ujali i externí spolupracovníci - Daniel Křenek (ornitolog) a Michal Bojda (odborník na velké šelmy), za což jim patří velké poděkování.

Na setkání je tradičně věnován prostor i samotným strážcům, kteří upozorňují na nejpalčivější problémy zjištěné během jejich služeb v terénu a se Správou CHKO hledají nástroje pro zlepšení v ochraně přírody.

Autoři fotografií: Marie Popelářová, Michaela Běčáková