Programy pro školy - Beskydy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy může pro školy na území CHKO Beskydy a v jejím těsném sousedství na vyžádání zajistit přírodovědné a ochranářsky zaměřené programy nebo exkurze. Vždy záleží na konkrétní domluvě s přednášejícím.

Průvodcovskou službu (vedení exkurzí) však z kapacitních důvodů poskytujeme jen v omezené míře a především pro odbornou veřejnost (studenti VŠ, učitelé, odborníci z oboru).

Přírodovědné a ochranářsky zaměřené programy pro školy na území CHKO Beskydy realizují již mnoho let Základní organizace Českého svazu ochránců přírody nebo Hnutí Duha. Dále jsou to např. Valašské ekocentrum, vlastivědná muzea (Muzeum regionu Valašsko, Muzeum Beskyd), Česká společnost ornitologická, Střediska volného času nebo URSUS centrum v Dolní Lomné.

Ukázka odlitku stopy zvířete.